0786.604.552 [email protected]

Abordarea prin cost in evaluarea unei case

In abordarea prin cost este necesara descrierea constructiei pentru a putea identifica costul de inlocuire/ reconstruire cu ajutorul unui catalog de costuri unitare sau de costuri segregate.

Descrierea unel constructii se face utilizand cataloagele de costuri IROVAL.

Descrierea unei cladiri

Intr-un raport de evaluare se urmaresc detalii privind:

  • structura de rezistenta
  • inchideri perimetrale
  • compartimentari
  • invelitoare
  • finisaje interioare si exterioare
  • instalatii electrice
  • instalatii sanitare
  • instalatii de incalzire, gaz metan

Arhitectura unei cladiri

O cladire este alcatuita dintr-un ansambiu de elemente interconectate intre ele.

Elementele de constructie sunt:

  • structura de rezistenta a cladirii
  • elemente nestructurale (instatatii sanitare, termice, electrice, de ventilatie, climatizare, elemente de design)

Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea. Daca intervin anumite restrictionari ale dreptului de proprietate acestea vor fi luate in considerare in cadrul raportului de evaluare.

Solicita o evaluare imobiliara sau de bunuri mobile de la evaluatori autorizati ANEVAR.

Trimiteti copii scanate ale actelor la email [email protected] sau whatsapp 0786604552 sau completeaza urmatoarele formulare:

Raportul de evaluare va fi intocmit de evaluator autorizat. Alte lucrari disponibile pentru evaluatorii Anevar se regasesc in Lucrari