0786.604.552 [email protected]

Ce este documentatia cadastrala? 

Documentatia cadastrala este necesara pentru efectuarea diverselor operatiuni asupra proprietilor imobiliare siest enecesar pentru:

 • prima inscriere;
 • imobile care necesita documentatie pentru dezlipire;
 • imobile care necesita documentatie pentru alipire;
 • imobile care necesita documentatie pentru inscrierea unei constructii definitive, aflata peun teren inscris in Cartea funciara;
 • imobile care necesita documentatie pentru modificarea limitei de proprietate;
 • imobile care necesitadocumentatie pentru modificarea suprafetei;
 • imobile care necesita documentatie pentru descrierea dezmembramintelor dreptutui de proprietate;
 • imobile care necesita documentatie pentru reconstituirea CariI funciare pierdute, distruse sau sustrase.

 

Cand se intocmeste documentatia cadastrala?

Documentatia cadastrala poate fi intocmita in urmatoarele scopuri:

 1. documentatie pentru prima inscriere In sistemul integrat de cadastru si Carte funciara
 2. documentatie pentru actualizarea informatillor cadastrale ale imobilelor inscrisein sistemul de cadastru si Carte funciara:
 3. inscriere/ radiere constructii;
 4. modificare suprafata
 5. modificare limita;
 6. modificare suprafata;
 7. pentru reconstituirea funciare pierdute
 8. repozitionare;
 9. identificarea partii din imobil afectata de dezmembraminte ale dreptului de proprietate
 10. actualizarea altor informatii cu privire la imobil
 11. in vedera atribuirii numarului cadastral
 12. pentru teren;
 13. documentatie de prima Inregistrare UI;
 14. documentatie pentru apartamentare;
 15. documentatie pentru dezlipire
 16. documentatie pentru reapartamentare

 

Ce contine documentatia cadastrala?

Documentatia cadastrala contine doua parti distincte care formeaza un dosar unic, ce include partea tehnica necesara receptiei cadastrale, cat si actele juridice necesare inscrierii In Cartea funciara:

 1. Partea I — pentru receptie cadastrucare contine:
 • declaratia pe proprie raspundere cu privire la instrainarea si identificarea imobilului masurat
 • memoriu justificativ;
 • plan de incadrare In zone
 • plan de amplasament si delimitare a imobilului
 • relevee
 • masuratori efectuate
 • calculul suprafetelor;
 • descrierile topografice ale punctelor noi.
 1. Partea all-a pentru inscrierea in cartea funciara contine:
 • cerere de inscriere
 • dovada platii tarifelor pentru receptie si inscriere in Cartea funciara;
 • actulde proprietate in original sau copie legalizata;
 • certificatut fiscal.

 

Cand se utilizeaza documentatia cadastrala in evaluare?

Documentatia cadastrala este utilizabila in evaluare doar daca este inscrisa in Cartea funciara, lucru dovedit prin viza ANCPI. In cazul evaluarii pentru garantarea imprumutului, cu acordul institutiei de credit, poate fi utilizata documentatia intocmita, semnata sistampilata de o persoana autorizata  ANCPI.

Diferentele intre situatia din teren, documentele de proprietate si documentatia cadastrala trebuie mentionate In raportul de evaluare.

In cazul in care exista diferente intre situatia din teren si din documentatia cadastrala (elernente de proprietate neintabulate), situatia poate influenta valoarea.

Care este scopul cadastrului si Cartii funciare? 

Cadastrul si Cartea funciara formeaza un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, de importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe intregul teritoriul tarii.

Scopul acestui sistem este:

 1. determinarea informatiilor tehnice, economice si juridice referitoare la imobile;
 2. asigurarea publicitatii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror altar raporturi juridice, prin carteafunciara;
 3. furnizarea de date institutiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare imobiliara;
 4. contribuie la asigurarea securitatii tranzactiilor imobiliare si la facilitateacreditului ipatecar.

Ce este cadastrul?

Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor in docurnentele cadastrale si reprezentarea acestora pe planuri cadastrale.

Ce este Cartea funciara?

Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor inscrierile referitoare la drepturile proprietatilor imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturiie juridice care au legatura cu imobilele.

Evidenta imobilelor inscrise in planul cadastral in Cartea funciara se realizeaza si se actualizeaza din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la initiativa autoritatilor publice.

Autoritatile publice titularii de drepturi asupra imobilelor au obligatia de a sprijini crearea si actualizarea cadastrului prin punerea la dispozitie cu titlu gratuit a datelor si informatiilor detinute. Autoritaitile administratiei publice locale sunt obligate sa acorde sprijin informational, tehnic si de alta natura, in limitele competentelor, la crearea si actualizarea sistemului de cadastru si carte funciara.

 

Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea. Daca intervin anumite restrictionari ale dreptului de proprietate acestea vor fi luate in considerare in cadrul raportului de evaluare.

Solicita o evaluare imobiliara sau de bunuri mobile de la evaluatori autorizati ANEVAR.

Trimiteti copii scanate ale actelor la email [email protected] sau whatsapp 0786604552 sau completeaza urmatoarele formulare:

Raportul de evaluare va fi intocmit de evaluator autorizat. Alte lucrari disponibile pentru evaluatorii Anevar se regasesc in Lucrari