0786.604.552 [email protected]

Care sunt documentele de proprietate necesare in evaluarea caselor?

Documentele de proprietate atesta dreptul asupra bunului respectiv.

Pentru apartamente acestea sunt:

 • Contract de vanzare cumparare
 • Certificat de mostenitor
 • Contract de donatie
 • Sentinta civila definitiva
 • Act de partaj
 • Contract de schimb imobiliar
 • Contract translativ de proprietate
 • Acte de dobandire prin legi speciala (legi privind constituirea/ reconstituirea dreptuluide proprietate, legi de constituire a societatilor comerciale, alte legi speciale)
 • Act de dezmembrare (In cazul blocurilor de apartamente nou construite)

 

Care sunt documentele de proprietate necesare pentru proprietati imobiliare compuse din teren cu constructii?

Pentru proprietati imobiliare compuse din teren cu constructiile aferente (inclusiv cele de tip rezidential case/vile), in afara actelor mentionate anterior, mai pot fi:

 • Autorizatie de demolare/construire
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
 • Act de alipire
 • Certificat de atestare a edificarii constructiei

 

Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea. Daca intervin anumite restrictionari ale dreptului de proprietate acestea vor fi luate in considerare in cadrul raportului de evaluare.

Solicita o evaluare imobiliara sau de bunuri mobile de la evaluatori autorizati ANEVAR.

Trimiteti copii scanate ale actelor la email [email protected] sau whatsapp 0786604552 sau completeaza urmatoarele formulare:

Raportul de evaluare va fi intocmit de evaluator autorizat. Alte lucrari disponibile pentru evaluatorii Anevar se regasesc in Lucrari