0786.604.552 [email protected]

Ce este Cartea tehnica a constructiei?

 

Cartea tehnica a constructiei se compune din ansamblul de documente referitoare la:

 • Proiectarea
 • Executia
 • Receptia
 • Exploatarea
 • Intretinere
 • Repararea
 • Modernizari
 • Extinderi sau reparatii capitale efectuate
 • Informatii utile pentru estimarea varstei efective a duratei de viatautila
 • Urmarirea in timp a constructiei

Se definitiveaza inainte de receptia finala.

Documentatia privind proiectarea

Documentatia privind proiectarea cuprinde o serie de informatii tehnice necesare evaluatorilor, precum:

 • acte referitoare la proiectare
 • amplasarea constructiei
 • avize de specialitate care au stat la baza Intocmirii proiectulu
 • documentatia tehnica referitoare la constructia respectiva:
  • caracteristici
  • detalii de executie
  • elementele structurii de rezistenta
  • celelalte parti de constructie care asigurafunctionalitatea si siguranta In exploatare
  • instatatiilerealizate
  • modificarile aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul executiei constructiei
  • indicarea distincta a diferentelor faa5 de detaliile de executie initiate, precizarea cauze or care au condus la aceste diferente.

Documentatia tehnica privind executia

Documentatia tehnica privind executia cuprinde:

 • autorizatia de construire
 • procesul-verbal de predare a amplasamentului
 • notele de constatare ale organelor de control
 • procesele-verbale de receptie a terenului de fundare
 • procesele-verbale privind montarea instalatiilor
 • expertize tehnice
 • verificari in teren
 • cercetari suplimentare efectuate in afara celor prevazute de prescriptiile tehnice sau caietele de sarcini

Documentatia tehnica privind receptia

Documentatia tehnica privind receptia cuprinde:

 • procesele-verbale de receptie (la terminarea lucrarilor
 • alte acte anexate acestora pe care comisia de receptie finalaa constructiei le-a considerat necesare in componenta cartii tehnice a constructie
 • alte acte incheiate ca urmare a cererii comisillor de receptie, prin care se prevad verificari sau cercetari suplimentare
 • actele de constatare a unor deficiente aparute dupareceptia executarii lucrarilor
 • procese-verbale de remediere a defectelor
 • referatul cu concluzille anuale si finale asupra rezultatelor
 • proceseleverbale de predare-primire a constructiei

Cat timp se pastreaza Cartea tehnica a constructiei?

Cartea tehnica a constructiei se pastreaza de catre proprietar de la construire pana la demolarea sa. Dupa demolare se preda exemplarul complet la arhiva unitatilor administrativ-teritoriale pentru pastrare. La schimbarea proprietarului, cartea tehnica a constructiei va fi predata noului proprietar, care va avea obligatia pastrarii acesteia, consemnand faptul in procesul-verbal de predare-primire In jurnalul evenimentelor.

Este foarte util pentru evaluari complexe sa se solicite clientului Cartea tehnica a constructiei.

 

Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea. Daca intervin anumite restrictionari ale dreptului de proprietate acestea vor fi luate in considerare in cadrul raportului de evaluare.

Solicita o evaluare imobiliara sau de bunuri mobile de la evaluatori autorizati ANEVAR.

Trimiteti copii scanate ale actelor la email [email protected] sau whatsapp 0786604552 sau completeaza urmatoarele formulare:

Raportul de evaluare va fi intocmit de evaluator autorizat. Alte lucrari disponibile pentru evaluatorii Anevar se regasesc in Lucrari