0786.604.552 [email protected]

Ce examineaza evaluatorul Anevar in cazul vanzarii caselor

Ce este vanzarea? 

Vanzarea este contractul prin care vanzatorul transmite cumparatorului proprietatea unui bun in schimbul unui pret pe care comparatorul il plateste. Poate fi transrnis prin vanzare si un dezmembramant al dreptului de proprietate sau alt drept.

Pot cumpara sau vinde toti cel carora nu le este interzis prin lege. Se poate vinde un bun existent, un bun viitor sau un bun pierit in intregime sau in parte.

Un bun poate fi vandut daca vanzarea nu este interzisa sau limitata prin lege, prin conventie sau testament.

Ce conditii trebuie indeplinite pentru vanzare?

Transmiterea imediata a dreptului de proprietate (la momentul Incheierii vanzarii), indiferent daca s-a facut predarea lucrului vandut sau plata pretului, opereaza numai daca sunt intrunite urmatoarele conditii:

 • vanzatorul este proprietarul lucrului vandut;
 • obiectul contractului este tin bun determinat individual;
 • lucrul vandut exista;
 • partile sau legea sa nu fi amanat transferul dreptului de proprietate.

Cum se vinde un bun viitor? 

Daca obiectul vanzarii iI constituie un bun viitor, cumparatorul dobandeste proprietatea in momentul in care bunul s-a realizat.

In privinta constructiilor, sunt aplicabile dispozitiile corespunzatoare in materie de Carte funciara. Cand bunul se realizeaza numai partial, cumparatorul are alegerea fie de a cere desfiintarea vanzarii, fie de a pretinde reducerea corespunzatoare a pretului. Daca nerealizarea partiala a bunului a fost determinata de culpa vanzatorului, acesta este tinut sa plateasca daune-interese. Atunci cand cumparatorul si-a asumat riscul nerealizarii bunului, el ramane obligat la plata pretului. Bunul este considerat realizat la data la care devine apt de a fi folosit potrivit destinatiei in vederea careia a fost incheiat contractul.

Vanzarea bunului pierit in intregime sau in parte

Daca in momentul vanzarii unui bun individual determinat acesta pierise In intregime, contractul nu produce nici un efect. Daca bunul pierise numai in parte, cumparatorul care nu cunostea acest fapt in momentul vanzarii poate cere fie anularea vanzarii, fie reducerea corespunzatoare a pretului.

Cand se anuleaza o vanzare?

Vanzarea este anulabila atunci cand pretul este stabilit fara intentia de a fi platit sau cand pretul este disproportionat fata de valoarea bunului incat este evident ca partile nu au dorit sa consimta la vanzare.

Cheltuielile aferente operatiunilor de plata a pretului cad in sarcina cumparatorului.

Care sunt obligatiile vanzatorului?

 • satransmita cumparatorului proprietatea bunului vandut.
 • sail garanteze pe cumparator contra evictiunii si viciilor bunului.
 • sa predea bunul;
 • sa transmitaproprietatea bunului sau, dupa caz, dreptul vandut.

Proprietatea se stramuta de drept cumparatorului din momentul incheierii contractului.

Care sunt obligatiile cumparatorului?

 • primirea bunului
 • sa plateasca pretul vanzatorului

Ce este dreptul de preemptiune?

Dreptul de preemptiune este dreptul prin care titularul dreptului de preemptiune, numit preemptor, poate sa cumpere cu prioritate un bun. Titularul dreptului de preemptiune care a respins o oferta de vanzare nu mai poate exercita acest drept cu privire la contractul ce i-a fost propus. Oferta se considera respinsa daca nu a fost acceptata in termen de cel mult 10 zile, in cazul vanzaril de bunuri mobile, sau de cel musl 30 de zile, in cazul vanzarii de bunuri imobile. Termenul curge de la comunicarea ofertei de catre preemptor.

Ce contine contractul de vanzare- cumparare? 

 • datele de identificare ale vanzatorului si ale cumparatorului, precum si ale celor imputerniciti sa efectueze vanzarea, candeste cazul;
 • obiectul contractului: descrierea imobilului care se vinde
 • modul de dobandire a imobilului de catre actualul proprietar (de regula, ca si consecinta a Incheierii unor documente precum cele de mai sus);
 • pretul vanzarii (suma moneda, precum modalitatile de plata – plata in intregime sau in rate sau, In cazul contractelor de schimb, eventualele sume compensatorii );
 • alte mentiunsolicitate expres de part! sau de legislaila in vigoare.

Ce urmarim la cumpararea unui imobil?

 • reglementari privind zonarea,
 • reglementari de urbanism,
 • standarde din domeniulconstructiilor,
 • reglementairi de mediu.

Datele generale reflecta conditiile economice la nivel international, national, regional.

Ce examineaza evaluatorul?

Pentru a lua In considerare impactul influentelor macroeconomice asupra conditilior microeconomice, evaluatorul examineaza modul in care:

 • asteptarile inflationiste influenteaza nivelul local al preturilor;
 • costurile de construire influenteaza demararea lucrarilor de constructii,
 • taxele pe venit si impozitele pe proprietate influenteaza valorile proprietatitor imobiilare locale;
 • politica monetara si capitalul disponibil influenteaza ratele de finantare etc.

 

Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea. Daca intervin anumite restrictionari ale dreptului de proprietate acestea vor fi luate in considerare in cadrul raportului de evaluare.

Solicita o evaluare imobiliara sau de bunuri mobile de la evaluatori autorizati ANEVAR.

Trimiteti copii scanate ale actelor la email [email protected] sau whatsapp 0786604552 sau completeaza urmatoarele formulare:

Raportul de evaluare va fi intocmit de evaluator autorizat. Alte lucrari disponibile pentru evaluatorii Anevar se regasesc in Lucrari