0786.604.552 [email protected]

Ce tipuri de valori se pot estima in raportul de evaluare?

Valoarea investitiei

 • valoarea investitieireflecta valoarea de investitie a unui activ

Valoarea de piata

 • valoarea de piata este deseori utilizata pentru cuantificarea pretului pentru cumparatori sau pentru vanzatori

Valoarea sinergiei

 • valoarea sinergiei este un element suplimentar al valorii, creat prin combinarea a douasau a mai multor active ori drepturi, atunci cand valoarea rezultata in urma combinarii este mai mare decat suma valorilor individuale

Valoarea de lichidare

 • valoarea de lichidare reprezintasuma care s-ar realiza prin vanzarea unui activ sau grup de active, in mod individual (element cu element).

Valoarea de lichidare trebuie sa ia In considerare costurile necesare aducerii activelor in starea de vandabilitate, precum costurile generate de cedarea lor. Evaluatorul trebuie sa prezinte ipoteza pe care se sprijina valoarea.

Valoarea de lichidare se poate determina prin ipoteze de evaluare diferite:

 • vanzarea ordonata, in urma unei activitati adecvate de marketing
 • vanzarea fortata

Valoarea amortizabila

 • valoarea amortizabila este costulunui activ minus valoarea reziduala a activului

 

Valoarea contabila

 • valoarea contabila estevaloarea la care un activ este recunoscut in situatia pozitiei financiare

Valoarea justa

 • valoarea justa este pretul care ar fi incasat pentru vanzarea unui activ

Valoarea reziduala

 • valoarea reziduala este valoarea estimata pe care ar obtine-o in prezent o entitate din cedarea unui activ, dupadeducerea costurilor estimate asociate cedarii

Valoarea de utilizare

 • valoarea de utilizare este valoarea actualizataa fluxurilor de trezorerie viitoare preconizate sa se obtina de la un activ sau de la o unitate generatoare de numerar

De multe ori este necesar ca, pe langa stabilirea tipului valorii, sa se formuleze ipoteze pentru a clarifica fie starea activului In cadrul schimbului ipotetic, fie situatiile in care se presupune ca activul se schimba. Astfel de ipoteze pot avea un impact semnificativ asupra valorii.

Exemple de ipoteze suplimentare uzuale, fara a se limita numai la acestea sunt:

 • ipoteza ca oproprietate imobiliara ocupatade proprietar este considerata ca fiind neocupata in cazul transferului ipotetic;
 • ipoteza ca un activ evaluat individual este transferat impreuna cu alte active complementare;
 • ipoteza aa activele folosite intr-o intreprindere sunt transferate separat de intreprindere, in mod individual, fie ca un grup;
 • ipoteza caun pachet de actiuni este transferat fie ca pachet, fie In mod individual.

Cand se stabileste o ipoteza prin care se presupun situatii care difera de cele existente la data evaluarii, ipoteza respectiva devine o ipoteza speciala. Sunt utilizate adesea pentru a descrie efectul unor modificari posibile ale valorii unui activ. Arata utilizatorului evaluarii faptul ca o concluzie asupra valorii este conditionata de o schimbare in situatiile curente.

 

Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea. Daca intervin anumite restrictionari ale dreptului de proprietate acestea vor fi luate in considerare in cadrul raportului de evaluare.

Solicita o evaluare imobiliara sau de bunuri mobile de la evaluatori autorizati ANEVAR.

Trimiteti copii scanate ale actelor la email [email protected] sau whatsapp 0786604552 sau completeaza urmatoarele formulare:

Raportul de evaluare va fi intocmit de evaluator autorizat. Alte lucrari disponibile pentru evaluatorii Anevar se regasesc in Lucrari