0786.604.552 [email protected]

Data evaluarii Anevar pentru casa/ apartament/ teren

Data evaluarii reprezinta data la care este valabila concluzia privind valoarea estimata. Data evaluarii nu este data raportului de evaluare. Concluziiie evaluatorului se refera la un anumit moment la care au fost disponibile informatiile utilizate pentru fundamentarea valorii. Plecand de la scopul evaluarii si tipul valorii estimate, evaluatorul trebuie sa identifice data exacta la care este valabila opinia sa.

Tipul valorii trebuie sa fie adecvat scopului evaluarii si se bazeaza pe nevoile de informatii ale clientului si ale celorlalti utilizatori desemnati in legatura cu valoarea unui drept de proprietate asupra proprietatii imobillare subiect. In majoritatea evaluarilor, valoarea definita este valoarea de piata.

Data evaluarii poate fi:

  • data curenta, apropiata de data raportului de evaluare. Aceasta poate coincide cu data inspectiei sau poate fi ulterioara acesteia, cu conditia ca in perioada scursa de la data inspectiei sa nu fi intervenit modificari ale conditillor sau a caracteristicilor fizice.
  • data anterioara (in cazul unui raport de evaluare retrospectiv). De obicei, aOastfel de situatie este specifica evaluarilor pentru impozitare, raportare financiara sau celor solicitate de justitie.

Data evaluarii nu poate fi ulterioara datei raportului.

Raportul trebuie sa cuprinda limitarile sau restrictiile referitoare la inspectia, documentarea si analizele necesare pentru scopul evaluarii.

Se vor face precizari cu privire la:

  • informatiile care au stat la baza verificarii dreptului asupra proprietatii imobiliare si a oricaror drepturi asociate relevante;
  • inspectiarealizata (inspectie integrala la exteriorui interiorul proprietatii, sau inspectie partiala doar la exterior);
  • responsabilitatea pentru informatiile primite de la client sau de la terse parti

 

Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea. Daca intervin anumite restrictionari ale dreptului de proprietate acestea vor fi luate in considerare in cadrul raportului de evaluare.

Solicita o evaluare imobiliara sau de bunuri mobile de la evaluatori autorizati ANEVAR.

Trimiteti copii scanate ale actelor la email [email protected] sau whatsapp 0786604552 sau completeaza urmatoarele formulare:

Raportul de evaluare va fi intocmit de evaluator autorizat. Alte lucrari disponibile pentru evaluatorii Anevar se regasesc in Lucrari