0786.604.552 [email protected]

De ce ai nevoie de raport de evaluare?

Raportul de evaluare intocmit de un evaluator autorizat este necesar atunci cand proprietarul doreste sa afle care este valoarea de piata a unui imobil (casa, apartament, garsoniera, terem, spatiu comercial, depozite, alte imobile) in cazul in care:

 • doreste sa vanda sau sa cumpere acel imobil
 • doreste sa garanteze cu acesta la banca
 • este un partaj intre soti sau mostenitori si fiecare vrea sa afle ce suma i se cuvine din valoarea totala a imobilului
 • doreste sa aduca imbunatatiri unui imobil si vrea sa afle valoarea acestuia inainte si dupa efectuarea imbunatatirilor
 • doreste sa il prezinte la notar sau la alte institutii publice pertru perfectarea unor acte oficiale
 • pentru decontare sau raportare financiara
 • alte scopuri

 

Raportul de evaluare contine:

 • Termenii de referinţă ai evaluării. Identificarea şi competenţa evaluatorului
 • Identificarea evaluatorului şi competenţa acestuia: legitimație Anevar, parafa, firma, adresa evaluatorului
 • Identificarea clientului. Identificarea utilizatorilor desemnati – nume/ denumire, domiciliu/ sediu
 • Scopul evaluării: vanzare- cumparare, garantare imobiliara, partaj, mosteniri, investitii.
 • Identificarea proprietăţii imobiliare subiect. Drepturi de proprietate evaluate – număr cadastral, date din cartea funciară, proprietari
 • Tipul valorii
 • Data inspectiei
 • Documentarea necesară pentru elaborarea evaluării. Natura şi sursa informaţiilor pe care se va baza evaluarea
 • Ipoteze si ipoteze speciale
 • Restricţii de utilizare, difuzare si publicare
 • Declaraţie de conformitate
 • Moneda valorii definite. Modalităţi de plată
 • Prezentarea datelor
 • Date despre aria de piaţă, vecinătăţi şi localizare
 • Date despre proprietatea imobiliară subiect
 • Descrierea zonei de amplasare
 • Artere importante de circulație în apropiere: auto, feroviar, calitatea rețelelor de transport, caracterul edilitar al zonei, tipul zonei, accesul în zonă, unități comerciale în apropiere, unități de învățământ (mediu/ superior), instituții de cult in zona, parcuri, utilități edilitare, rețea de energie electrică, rețea de apă, rețea de gaze, rețea de canalizare, rețea de telefonie, gradul de poluare orientativ (rezultat din observații sau informații ale evaluatorului, fără expertizare sau determinări de laborator ale noxelor)
 • Date despre aria de piaţă, oraş, vecinătăţi şi localizare
 • Descrierea situaţiei juridice
 • Descrierea terenului
 • Descrierea construcţiilor şi amenajărilor
 • Identificarea oricăror bunuri mobile sau a altor elemente care nu sunt proprietăţi imobiliare
 • Istoricul proprietăţii subiect (incluzând vânzările anterioare şi ofertele sau cererile curente)
 • Analiza pieței imobiliare
 • Analiza cererii
 • Analiza ofertei
 • Analiza echilibrului pieţei
 • Analiza celei mai bune utilizari
 • Evaluarea proprietătii- drepturile de proprietate transmise, condiţiile de finanţare – adică echivalentul de numerar, condiţiile de vânzare – reflectă motivaţia participanţilor la tranzacţie, cheltuieli necesare imediat după cumpărare, condiţiile de piaţă – reflectă data tranzacţiei, localizarea, caracteristici fizice, caracteristici economice, utilizarea, componente non- imobiliare ale proprietăţii
 • Abordarea prin piață – ajustarea pentru dreptul de proprietate transmis, condiții de finanțare, condiții de vânzare, cheltuieli după cumpărare, condiții de piață (factorul timp)
 • Abordarea prin cost
 • Abordarea prin venit
 • Grila datelor de piata (Analiza datelor pe perechi)
 • Analiza rezultatelor

Trimiteti copii scanate ale actelor la email [email protected] sau whatsapp 0786604552 sau completeaza urmatoarele formulare:

Raportul de evaluare va fi intocmit de evaluator autorizat. Alte lucrari disponibile pentru evaluatorii Anevar se regasesc in Lucrari