0786.604.552 [email protected]

Elementele structurale si nestructurale ale unei cladiri

Fundatii

Clasificarea fundatiilor cladirilor

Dupa adancimea de fundare:

 • fundatii de suprafata, la mica adancime de cativa metri.
 • fundatii de adancime sau fundatii indirecte, la care elementele de rezistenta sunt preluate de niste constructii speciale, numite piloti, chesoane, puturi, coloane. Aceste fundatii au o adancime mai mare de 6 metri.

Dupa materialele folosite:

 • fundatii din piatranaturaIa, caramida, beton simplu se numesc fundatii rigide deoarece preiau numai solicitarea de compresie, comprimare la tasare
 • fundatiile din beton armat sunt denumite si elastice, deoarece pot prelua i solicitarea de incovoiere pe langacea de cornpresie,

Dupa tehnologia de executie:

 • fundatii executate la fata locului, direct in groapa de fundatie
 • fundatii prefabricate

Dupa modul de alcatuire si forma lor in plan:

 • fundatii izolate sub stalpi
 • fundatie izolata de tip pahar
 • fundatii pe piloti sifundatiile pe chesoane, sunt fundatii de adancime si se utilizeaza atunci cand terenul bun de fundare se afla la mare adancime. Aceste fundatil sunt cu mult mai scumpe decat cele de suprafata, pentru realizarea lor fiind necesare utilaje speciale si personal de inalta

 

Ce sunt stalpii?

Stalpii

Sunt elemente liniare verticale (uneori inclinate, realizati din beton armat, caramida, lemn sau metal. Stalpii, pIaciIe si grinzile pot fi elemente independente. De cele mai multe ori, acestea se imbina intre ele si formeaza elemente structurale complexe. Astfel, stalpii si grinzile formeaza cadrele, care pot fi etajate sau cu un singur nivel.

 

Ce sunt grinzile?

Grinzile

Sunt elemente orizontale de forma liniara, actionate de incercari orizontale, care preiau incarcarile la care sunt supuse si le transmit stalpilor sau peretilor portanti din cadrul structurii de rezistenta. Grinzile sunt realizate din beton armat, din lemn sau din metal.

Grinzile cu zabrele (ferme) sunt elemente structurale alcatuite din elemente liniare metalice prinse articulat in noduri. Sunt caracterizate in general prin deschideri mari, fiind utilizate la structuri de acoperis.

 

Ce sunt planseele si cum se clasifica?

Planseele

Sunt elemente plane orizontale principale ale structurii unei cladiri.

Din punct de vedere functional, planseele Indeplinesc urmatoarele functiuni:

 • separa nivelurlle
 • izoleazaparti ale subsistemelor cladirii din punct de vedere termic, acustic, hidrofug
 • separainteriorul de exterior, in cazul planeului de la terasa
 • permite rezemarea scarii de acces la nivelurile cladirii

Clasificarea plaseelor

 • dupa pozitia in constructie:
 • orizontale (pentru terasa, intermediar, peste subsol)
 • inclinate (amfiteatre)
 • dupanatura materialelor:
 • din beton armat (monolit, prefabricat)
 • din grinzi metalice
 • din grinzi de lemn
 • boltaridin zidarie

 

Ce sunt scarile si cum se clasifica?

Scarile

Sunt elemente structurale cu forme diferite, in functie de forma in plan.

Scarile sunt elementele de rezistenta care asigura Iegatura intre nivelele unei cladiri.

Asigura accesul in cladire si permit evacuarea rapid in cazuri exceptionale.

Elementele componente ale unei scarf sunt:

 • treptele si contratreptele
 • rampa scari
 • grinzile
 • balustradele

Clasificarea scarilor:

 • dupa rolul functional:
 • monumentale: amplasate la intrarea In cladiri social-culturale, teatre, muzee
 • principale: deservesc In mod curent cladirea pentru evacuarea rapids In caz de incendiu
 • secundare: pentru comunicatii de serviciu (pot fi pe fiecare etaj sau numai pe anumite etaje).
 • dupa materialele de constructii:
 • din beton armat monolit sau prefabricat
 • din piatra naturala, caramida
 • din lemn
 • din metal
 • dupapozitia in cladire:
 • Exterioare
 • Interioare (amplasate in casa scarii)
 • dupaforma in plan si modul de dispunere a treptelor:
 • cu una sau mai multe rampe
 • continue sau intrerupte de podeste
 • cu rampe curbe sau in spirala
 • elicoidale
 • cu trepte balansate

O scara este formata din elemente de rezistenta, rampe si podeste.

Rampa este elementul de rezistenta Inclinat ce sustine treptele. Podestul sau odihna este un element de rezistenta orizontal.

Podestele pot fi:

 • de pornire
 • de sosire
 • intermediare

Scarile pot fi realizate din:

 • Piatra
 • beton monolit sau armat
 • Zidarie
 • Iemn
 • Metal

La anumite tipuri de cladiri pot fi utilizate scari rulante.

 

Ce este acoperisul si cum se clasifica?

Acoperis

Este element structural de rezistenta care preia incarcarile de la invelitoare si le transmit structurii verticale de rezistenta.

Pot fi de doua feluri:

 • cu panta(sau tip sarpanta)
 • farapanta (cu panta mica) — (sau tip terasa)

 

Invelitoarea este stratul de impermeabilizare al acoperisului si se poate realiza din:

 • produse ceramice
 • tablaondulata
 • foi de tablametalica

Acoperisurile fac parte din sistemul de inchidere.

Clasificarea acoperisurilor:

 • din punct de vedere alformei:
 • cu pante mica < 7 %
 • acoperisuri terasa
 • cu pante marisau cu suprafete inclinate
 • cusuprafete curbe subtiri din beton armat
 • Cu structuri metalice
 • din punct de vedere almaterialului:
 • din lemn
 • metalice
 • din beton armat
 • Din punct de vedere higrotermic:
 • acoperisuri calde, neventilate, farastrat de aer
 • acoperisuri terasa, cu pantamica
 • acoperisuri cu structuratraditionala

 

Sarpantele sunt elementele de rezistenta ale acoperisurilor.

Pot fi realizate din beton armat, lemn sau metal.

Sarpantele din lemn se utilizeaza la cladiri rezidentiale, dar industriale sau agroindustriale.

Sarpantele din beton si cele metalice se utilizeaza cu precadere la hale industriale, la cfadiri comerciale mari si la cladiri agrozootehnice cu deschideri mari.

 

Ce sunt terasele si cum se clasifica?

Terasele

Ca si invelitorile inchid cladirile Ia partea superioara.

Asigura confortul hidrotermic sparillor inchise sub ele.

caracteristica a teraselor este aceea cà apele pluviale si cele rezultate din topirea zapezilor sunt evacuate prin interiorul cladirii, pe coloane de PVC sau fonta, denumite coloane pluviale.

Terasele pot fi de tip:

 • circulabile
 • necirculabile

In cazul teraselor circulabile, accesul este permis in mod permanent, prin utilizarea scarilor de nivel ale cladirii.

Terasele necirculabile sunt caracteristice cladirilor al caror acces la terasa este doar intamplator, determinat de necesitatea intrenerii acesteia.

Invelitoarea

Invelitoarea este elementul de protectie a acoperisului, pozitionat Ia partea superioara a constructiei.

Elementele de compartimentare (sau peretii de compartimentare)

Au rolul de a delimita spatiul construit in plan orizontal, suplimentar fata de compartimentarea asigurata de peretii structural.

Elementele de izolare

Elementele de finisaj

Creeaza aspectul final al elementelor de constructii (structurale nestructurale) a intregii cladiri, avand un rol foarte important la realizarea esteticii interiorului si exteriorului cladirii. Elementele de finisajasigura intretinerea usoara si igienica a cladirilor.

Finisajele interioare si exterioare, prin elementele lor, influenteaza costul cladirii, in functie de costul materialelor utilizate, de cantitatea de manopera necesara executarii acestora si de costurile aferente transportului si manipularii materialelor.

Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea. Daca intervin anumite restrictionari ale dreptului de proprietate acestea vor fi luate in considerare in cadrul raportului de evaluare.

Solicita o evaluare imobiliara sau de bunuri mobile de la evaluatori autorizati ANEVAR.

Trimiteti copii scanate ale actelor la email [email protected] sau whatsapp 0786604552 sau completeaza urmatoarele formulare:

Raportul de evaluare va fi intocmit de evaluator autorizat. Alte lucrari disponibile pentru evaluatorii Anevar se regasesc in Lucrari