Evaluare de risc

Obligatorie pentru institutiile publice si firmele care au nevoie de paza conform legii 333/2003

Masuri de securitate

Adoptarea măsurilor de securitate în cadrul unei societăţii vizează urmatoarele categorii

Persoane
 • personal
 • angajaţi
 • clienţi/vizitatori
 • personal furnizor de bunuri destinate comercializării
Bunuri materiale
 • imobil cu obiecte de inventar;
 • bunuri destinate comercializării;
 • echipamente IT și de comunicații;
 • echipamente ale sistemului de securitate;
 • materiale consumabile;
 • obiecte de vestimentaţie şi accesorii ale personalului (angajaților)
Informații
 • baze de date cu clienţii Societăţii;
 • informații privind sistemul IT al Societăţii;
 • date și informații privind managementul situațiilor de urgență;
 • politici și proceduri;
Activități specifice
 • vânzarea bunurilor destinate comercializării;
 • aprovizionarea bunurilor destinate comercializării;
 • acțiunea în situații de urgență;
 • securitatea Societăţii
Imagine
 • societatea;
 • serviciile comerciale furnizate;
 • angajații Societăţii;
 • percepția publică.