0786.604.552 [email protected]

Evaluarea Anevar si reglementarile in constructii

Evaluatorul trebuie sa inspecteze cladirea in mod obiectiv si analitic, acordand o mare atentie tuturor componentelor care contribuie la determinarea celei mai bune utilizari a proprietatii construite si a celei mai bune utilizari alternative.

Reglementarile in constructii si evaluarea Anevar

Proiectarea, construirea si exploatarea cladirilor sunt restrictionate prin diverse legi, normative si reglementari, care sunt legiferate la toate nivelurile administrative de guvernare, pentru a proteja sanatatea, siguranta si confortul utilizatorilor. Cateva legi si normative utilizate frecvent la proiectarea si executarea Iucrarifor de constructii, sunt prezentate in continuare:

 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii luatirilor de constructiii, republicata,cu completarile si modificarile ulterioare
 • Legea nr. 10 /1995 privind calitatea in constructill cu completarile si modificaile ulterioare
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritorfului si urbanismul
 • Hotararea Guvernului nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii

Valoarea proprietatii in evaluarea Anevar este influientata de reglementari

Drepturile de proprietate existente si potentiale trebuie sa fie verificate prin prisma reglementarilor locale, pentru a determina daca se conformeaza sau nu acestora. In momentul in care utilizarea prezenta nu se conformeaza legilor In vigoare, evaluatorul trebuie sa stabileasca modul in care acest fapt poate afecta valoarea proprietatii.

Proiectarea si executia cladirilor sunt controlate prin legislatia existenta in constructii, sub aceasta incidenta intrand inclusiv lucrarile de instalatii (apa, canalizare, electricitate, de incalzire, de ventilatii, de incendii si de siguranta).

Deficientele constatate

Evaluatorul estimeaza costurile pentru a corecta deficientele constatate si judeca efectele acestora asupra valorii proprietatii.

Exemple de deficientele constatate

 • lipsa autorizatiei de construire
 • modernizari neautorizate
 • evacuarea apelor uzate neepurate in cursurile de apa
 • lipsa unor dotari impuse de normele de securitate si sanatate in munca

Reglementarile in constructii

Reglementarile in constructii sunt stabilite la nivel national, pentru a asigura:

 • sanatatea siguranta utilizatorilor
 • protectia mediului inconjurator
 • controlul poluarii
 • protectia consumatorului.

Normativele de constructie stabilesc reguli privind:

 • standardele de performanta
 • considerente referitoare la rezistenta structurii
 • rezistenta la foc
 • iluminare adecvata
 • Ventilatie

Cum influienteaza standardele valoare unui imobil?

O cladire care nu respecta standardele, probabil ca are o valoare mai mica decat alta similara care respecta standardele. Pentru a modifica cladirea proprietarii au cheltuieli suplimentare mai mari.

Pentru proiectarea si executarea corecta si in siguranta a cladirilor si a constructillor speciale trebuie respectate, printre altele, urmatoarele normative de calcul:

 • pentru asigurarea structurii la cutremure, normativ P100/1-2011
 • pentru cladiri cu structuradin beton sau metal, normativ CR6-2011
 • pentru structurile pe zidarie portanta, pentru calculul fundatiilor, normativ NP112-204
 • pentru asigurarea cladirilor la incendiu, normativ P118-1999
 • pentru instalatii electrice functionale, normativ NP/17/1-2002, 118/1-2001
 • pentru instalatii sanitare functionale, normativ 19-1994, 19/1-1996
 • pentru instalatii de incalzire functionale, normativ 113/1/2-2002
 • pentru instalatii de ventilatie functionale, normativ 15/1/2-1998
 • pentru proiectare, executie si exploatare a centralelor termice, normativ GP 051-2000
 • pentru proiectarea instalatiilor de Incalzire perimetrala la cladiri, Ghid GP 060/2000
 • pentru verificarea executarii corecte a lucrarilor de constructii normativ C56 1985 si NE 012-2010
 • pentru proiectare, cat pentru executie, inclusiv sistemul de verificari interdependente Legea 10/1995, modificata In 2007, privind calitatea in constructii
 • pentru stabilirea marimii unei cladiri In Romania, STAS 49084995

Pentru a intocmi o descriere a cladirii, este recomandat ca evaluatorul sa verifice dimensiunile acesteia pentru a constata daca exista abateri majore de la dimensiunile prevazute in documentatia aferenta. Aceasta verificare nu se poste confunda cu efectuarea unor masurdtori de specialitate, evaluatorul neavand competenta necesara pentru aceasta.

Elementele prezentate in planurile de constructie sau in cele cadastrale (lungimi, suprafete) trebuie verificate si confruntate cu cele curente. Adesea sunt realizate modificari la constructie, dupa executia initiara a acesteia.

Suprafetele teraselor exterioare suplimentare, garajele imobilului si alte constructii anexe sunt calculate separat.

Evaluatorul preia masuratorile din documentatia cadastrala sau, in cazul in care aceasta nu este disponibila sau este incompleta, din proiectul de executie.

Cand acestea lipsesc este recomandat sa se solicite proprietarului sa apeleze la o persoana fizica sau juridica autorizata ANCPI care sa efectueze aceste masuratori.

 

Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea. Daca intervin anumite restrictionari ale dreptului de proprietate acestea vor fi luate in considerare in cadrul raportului de evaluare.

Solicita o evaluare imobiliara sau de bunuri mobile de la evaluatori autorizati ANEVAR.

Trimiteti copii scanate ale actelor la email [email protected] sau whatsapp 0786604552 sau completeaza urmatoarele formulare:

Raportul de evaluare va fi intocmit de evaluator autorizat. Alte lucrari disponibile pentru evaluatorii Anevar se regasesc in Lucrari