0786.604.552 [email protected]

Moduri de dobandire a dreptului de proprietate

Dreptul de proprietate

Dreptul de proprietate se poate dobandi prin:

 • conventie sau contract;
 • accesiune (incorporatiune);
 • prescriptie achizitiva (uzucapiune);
 • hotarare judecatoreasca;
 • succesiune

 

Principalele tipuri de contracte:

 • contractul de vanzare;
 • contractul de donatie;
 • contractul de schimb.

 

Publicitatea imobiliara

Publicitatea imobiliara are urmatoarele caracteristici:

 • se realizeaza inscrierea imobilelor
 • in Cartea funciara sunt inscrise toate imobilele fara a se distinge forma dreptului de proprietate existent asupra acestora;
 • intocmirea cartii funciare si numerotarea inregistrarilor din cadrul acestora se face la nivelul teritoriului administrativ al fiecarei localitati;
 • cartile funciare sunt intocmite intr-un singur exemplar
 • inscrierea imobilelor in Cartea funciara se face pe baza unor documente prevazute de lege, cum ar fi planul cadastral si actele care dovedesc dreptul de proprietate

 

Cartea funciara

Cartea funciara este alcatuita din trei parti.

Partea Intai a cartii funciare este dedicata descrierii proprietatilor imobiliare inscrise.

Aceste informatii fac referire la:

 • suprafata terenului,
 • destinatia terenului,
 • numarul de ordine
 • numarul cadastral
 • sunt identificate si constructille
 • se ataseaza planul imobitului cu descrierea acestuia.

Partea a doua detaliaza elementele juridice ale dreptului de proprietate sau alte drepturi reale existente asupra proprietatii imobiliare inscrise. Astfel, sunt furnizate informatii privind:

 • numele proprietarului,
 • titlul de proprietate,
 • identificarea documentului pe care se bazeaza dreptul real,
 • existenta unor obligatii de a nu face,
 • interdictii de instrainare, de inchiriere, construire, demolare,
 • clauze de inalienabilitate,
 • actiuni juridice privind proprietatea imobiliara.

Partea a treia face referire la dezmembramintele dreptului de proprietate. Acestea pot fi:

 • dreptul de superficie,
 • de uz,
 • abitatie,
 • servituti
 • garantiile reale (ipoteci sau gajuri)

 

Tipurile de inscrieri in Cartea funciara

Intabularea reprezinta inscrierea prin care se dobasdete, se modifica on se stinge in mod definitiv un drept real imobiliar de la data inregistrarii cereril de Inscriere.

Se intabuleaza:

 • drepturile reale
 • dezmembramintele dreptului de proprietate,
 • dreptul de ipoteca

Inscrierea in Cartea funciara se realizeaia pe baza unuia din urmatoarele documente:

 • inscrisul autentic a certificatului de mostenitor,
 • hotarare judecatoreasca definitiva
 • acte emise de autoritatile administrative

 

Drepturi reale

Sunt drepturi reale:

 • dreptul de proprietate (privata si publica)
 • dreptul de superficie
 • dreptul de uzufruct
 • dreptul de uz
 • dreptul de abitatie
 • dreptul de servitute
 • dreptul de administrare
 • dreptul de concesiune
 • dreptul de folosinta
 • drepturi reale de garantie
 • alte drepturi carora legea le recunoaste acest caracter

Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea. Daca intervin anumite restrictionari ale dreptului de proprietate acestea vor fi luate in considerare in cadrul raportului de evaluare.

Solicita o evaluare imobiliara sau de bunuri mobile de la evaluatori autorizati ANEVAR.

Trimiteti copii scanate ale actelor la email [email protected] sau whatsapp 0786604552 sau completeaza urmatoarele formulare:

Raportul de evaluare va fi intocmit de evaluator autorizat. Alte lucrari disponibile pentru evaluatorii Anevar se regasesc in Lucrari