0786.604.552 [email protected]

Informatii despre cadastru in evaluarea casei

Ce este cadastrul?

Legile de baza ale cadastrului in tara noastra sunt Legea 7/1996 si Legea 18/1991 a fondului funciar.

Din documentele cadastrale pot fi obtinute informatii precum:

  • suprafata terenului aferent proprietatii
  • suprafata (desfaurata construita, construita la sol, utila, totala si altele) aferent a unei constructii
  • coordonatele punctelor ce definesc limitele amplasamentului
  • coordonatele punctelor ce definesc suprafata construita la sol a unei constructii
  • deschiderea unui teren
  • vechimea si starea unei constructii
  • tipul structurii acesteia
  • tipuri de retele de utilitati existente in zona
  • dreptul de proprietate exercitat asupra proprietatii
  • dezmembramintele dreptului de proprietate

 

Care este scopul intocmirii cadastrului?

Prin cadastru se urmareste identificarea, masurarea, descrierea,inregistrarea in mod sistematic a bunurilor imobile in documentele cadastrale si reprezentarea acestora sub forma unor planuri cadastrale. Unica autoritate in domeniul activitatii de cadastru din tara noastra este Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate imobiliara ANCPI (www.ancpi.ro), aflata in subordinea Ministerului Administratiei si Internelor.

 

Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea. Daca intervin anumite restrictionari ale dreptului de proprietate acestea vor fi luate in considerare in cadrul raportului de evaluare.

Solicita o evaluare imobiliara sau de bunuri mobile de la evaluatori autorizati ANEVAR.

Trimiteti copii scanate ale actelor la email [email protected] sau whatsapp 0786604552 sau completeaza urmatoarele formulare:

Raportul de evaluare va fi intocmit de evaluator autorizat. Alte lucrari disponibile pentru evaluatorii Anevar se regasesc in Lucrari