0786.604.552 [email protected]

Inscrierea in Cartea funciara – utila in evaluarea Anevar

Ce este intabularea?

Intabularea reprezinta inscrierea prin care se dobandeste, se modifica sau se stinge in mod definitiv un drept real imobiliar de la data inregistrarii cererii de inscriere. Se intabuleaza drepturile reale, dezmembramintele dreptului de proprietate, dreptul de ipoteca.

Inscrierea in Cartea funciara se realizeaza pe baza unuia din urmatoarele documente:

 • inscrisul autentic a certificatului de mostenitor,
 • hotarare judecatoreasca definitiva
 • acte emise de autoritkile administrative.

 

Ce este inscrierea provizorie?

Inscrierea provizorie este inregistrarea prin care se dobandeste, se modifica sau se stinge un drept real imobiliar.

Se poate realiza in urmatoarele situatii:

 • daca dreptuI real dobandit este afectat de o conditie rezolutorie sau suspensiva ori dace se refera la o constructie ce urmeaza a fi realizata In viitor;
 • daca debitorul a consemnat sumele pentru care a fost inregistrata ipoteca;
 • daca partile implicate sunt de acord cu realizarea unei inscrieri provizorii

 

Ce este si ce rol are notarea in Cartea Funciara?

Notarea este inscrierea prin care drepturile de creanta, faptele sau alte raporturi juridice care privesc imobilele inscrise In Cartea funclara devin opozabile tertilor si sunt aduse la cunostinta acestora.

Pot face obiectul notarii:

 • punerea sub interdictie judecatoreasca sau ridicarea acestei masuri;
 • conventia matrimoniala;
 • cesiunea de venituri;
 • interdictia conventionala de instrainare sau de grevare a unui drept inscris;
 • dreptul de a revoca sau de a denunta unilateral un contract;
 • sechestrul,
 • urmarirea imobilului,
 • actiunea in partaj,
 • actiunea in anulare,
 • rezolutiunea;
 • intentia de a instraina sau de a ipoteca

Evaluatorul Anevar va comunica clientului sa scoata de la Oficiul de cadastru si Publicitate imobiliara un Extras de carte funciara pentru a constata ce drepturi de proprietate si ce sarcini sunt inscrise in Cartea funciara.

Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea. Daca intervin anumite restrictionari ale dreptului de proprietate acestea vor fi luate in considerare in cadrul raportului de evaluare.

Solicita o evaluare imobiliara sau de bunuri mobile de la evaluatori autorizati ANEVAR.

Trimiteti copii scanate ale actelor la email [email protected] sau whatsapp 0786604552 sau completeaza urmatoarele formulare:

Raportul de evaluare va fi intocmit de evaluator autorizat. Alte lucrari disponibile pentru evaluatorii Anevar se regasesc in Lucrari