0786.604.552 [email protected]

Uzucapiunea influienteaza valoarea in evaluare?

Orice dezmembramant al dreptului de proprietate influienteaza valoarea de piata a unui imobil evaluat de un evaluator autorizat Anevar.

Tipuri de uzucapiune:

 • uzucapiune extratabulara;
 • uzucapiune tabulara;
 • uzucapiune mobiliara.

Uzucapiune imobiliara extratabulara

Dreptul de proprietate asupra unui bun imobil si dezmembramintele sale pot fi inscrise In cartea funciara.

In cazul uzucapiunii extratabulare nu se cere conditia buna credinta a celui care poseda bunui care este uzucapat.

Termenul de 10 ani necesar uzucapiunii extratabulare incepe sa curga:

 • de la data inceperii posesiei;
 • de la data decesului sau incetarii existentei proprietarului anscris in cartea funciara
 • de la data inscrierii cererii de renuntare la proprietate.

Pentru a invoca uzucapiunea extratabulara trebuie intrunite urmatoarele conditii:

 • proprietarul inscris in cartea funciara a decedat sau incetat existenta,
 • s-a Inscris in cartea funciara a cerere de renuntare la proprietate sau imobilul nu a fost inscris in cartea funciara;
 • uzucapantul sa fi inscris o cerere de Inregistrare a proprietatii inaintea oricarei alte terte persoane;
 • cererea de inscriere a dreptului de proprietate a uzucapantului in cartea funciara a fost solicita si a fost admisa;
 • posesia a fost exercitata o perioada de cel putin 10 ani;
 • uzucapantul sa fi exercitat o posesie utila.

 

Uzucapiunea imobiliara tabulara

Pentru a se putea invoca uzucapiunea tabulara trebuie intrunite urmatoarele conditii:

 • inscrierea fara o cauza legitima a unui drept de proprietate sau a unui alt drept real imobiliar in cartea funciara;
 • exercitarea unei posesii utile;
 • posesia a fost exercitata o perioada de cel putin 5 ani ulterior momentului Inregistarii cererii de inscriere;
 • cel inscris In cartea funciara a fost de buna credinta atat in momentul inregistrarii cererii, cat si In momentul intrarii in posesie.

Efectele uzucapiunii tabulare

 • de a valida cauza nelegitima ce a afectat titlul in baza caruia s-a facut Inscrierea in cartea funciara. Momentul in care se produce validatea este cel al inregistrarii cererii de inscriere a dreptului In cartea funciara. Efectele uzucapiunii tabulare se produc cu caracter retroactiv.

 

Raportul de evaluare intocmit de evaluatorul autorizat de catre ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor din Romania) este valabil în condițiile economice, fiscale, juridice și politice de la data întocmirii sale. Dacă aceste condiții se vor modifica concluziile acestui raport își pot pierde valabilitatea. Daca intervin anumite restrictionari ale dreptului de proprietate acestea vor fi luate in considerare in cadrul raportului de evaluare.

Solicita o evaluare imobiliara sau de bunuri mobile de la evaluatori autorizati ANEVAR.

Trimiteti copii scanate ale actelor la email [email protected] sau whatsapp 0786604552 sau completeaza urmatoarele formulare:

Raportul de evaluare va fi intocmit de evaluator autorizat. Alte lucrari disponibile pentru evaluatorii Anevar se regasesc in Lucrari