0786.604.552 [email protected]

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  1. evaluare-servicii.roeste inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarilor de Date cu Caracter Personal.
  2. Conform REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) ce a intrat in vigoare la data de 25.05.2018 in toate statele membre UE precum si a legii 190/2018 (Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 651 din 26 iulie 2018 si În vigoare de la 31 iulie 2018), evaluare-servicii.roare obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.
  3. Scopul colectarii datelor este:
  • informarea clientilor / cumparatorilor privind situatia contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comanda, la bunurile si sau serviciile achizitionate,
  • trimiterea de newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS)
  • de cercetare de piata, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul clientului / cumparatorului.
  1. Prin completarea datelor in formularul de creare de cont si / sau de comanda, cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a evaluare-servicii.ro, inregistrata in Registrul de Evidenta a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate in scopurile prevazute mai sus.
  2. Prin citirea documentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);
  3. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: [email protected], va puteti exercita, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu procesate.
  4. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: [email protected], va puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor, dupa caz:

– rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii 190/2018 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;

– transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 190/2018 privind masuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor);

– notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

De asemenea, evaluare-servicii.ro poate furniza datele cu caracter personal ale cumparatorului altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora si numai in scopurile mentionate la punctul 16.3., prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a bunurilor si serviciilor noastre, asiguratori.

Informatiile cumparatorului cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchetul General, Politie, instantele judecatoresti si altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres formulate.

Abonare/Dezabonare