0786.604.552 [email protected]

Pret evaluare Anevar bunuri imobile si bunuri mobile

Ai nevoie de o evaluare?

Introdu cererea ta pe platforma online pentru a gasi evaluatori din toata tara si obtii mai multe oferte de pret

Rapid si sigur

Obtii multiple oferte de preturi de la evaluatori Anevar autorizati

Pret evaluare Anevar proprietati imobiliare: Cere oferta

B1a Comanda client pentru evaluare imobile
Nume complet
Nume complet
Nume
Prenume
(doar pentru firme)

Pret evaluare Anevar imobile

Expertii liciteaza multiple oferte de pret ca urmare a cererilor solicitate de clienti.

Avantaje clienti:

 • Economisesti timp si bani
 • Gasesti mai multi experti intr-un singur loc
 • Primesti gratuit mai multe oferte de pret
 • Cererea ta este procesata gratuit
 • Expertii sunt autorizati si ofera garantii
 • Completezi doar un formular si de restul ne ocupam noi

Pret evaluare Anevar bunuri mobile/intreprinderi: Cere oferta

Pret evaluare Anevar bunuri mobile

Expertii liciteaza multiple oferte de pret ca urmare a cererilor solicitate de clienti.

Avantaje clienti:

 • Economisesti timp si bani
 • Gasesti mai multi experti intr-un singur loc
 • Primesti gratuit mai multe oferte de pret
 • Cererea ta este procesata gratuit
 • Expertii sunt autorizati si ofera garantii
 • Completezi doar un formular si de restul ne ocupam noi
B1b Comanda client pentru evaluare bunuri mobile/intreprinderi
Nume complet
Nume complet
Nume
Prenume
(doar pentru firme)
Exemplu: autoturism, utilaj, etc.

Ce este evaluatorul autorizat Anevar?

ANEVAR (Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din România)

a luat fiinta, în anul 2011, în baza Ordonantei Guvernului Romaniei nr. 24/2011 privind unele masuri în domeniul evaluarii bunurilor, aprobata cu modificari prin Legea  nr. 99/2013, ca organizatie profesionala de  utilitate publica, fara scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizati care dobandesc aceasta calitate, în conditiile prevazute de actul normativ mai sus mentionat.

ANEVAR se structureaza matriceal in patru sectiuni:

 • evaluarea intreprinderilor
 • evaluarea proprietatilor imobiliare
 • evaluarea bunurilor mobile
 • evaluarea activelor financiare
Mai multe

Evaluare / reevaluare cladiri pentru impozitare

Impozitul pe cladiri se calculeaza conform prevederilor Codului Fiscal (legea 207/2015). Orice persoana fizica sau juridica care are in proprietate o cladire situata in Romania, datoreaza anual impozit pentru acea cladire, exceptand cazul in care se incadreaza in scutirile acordate la art 456 din Codul Fiscal.

Reevaluarea cladirilor pentru impozitare se face la 5 ani pentru persoane fizice si juridice.

Important:

 • Nu mai conteaza cine este proprietarul (Persoana fizica sau Persoana Juridica ), conteaza destinatia spatiului: Rezidentiala sau Nerezidentiala
 • Valoarea de impozitare nu se mai inregistreaza in contabilitate
 • Impozitul pe cladiri nu se va mai raporta la valoarea de inventar din bilant
 • Valorile de impozitare se vor utiliza doar in relatia cu autoritatile locale.
 • Incepand cu anul 2016 vor exista doua valori ale cladirilor (cea din bilant si cea impozabila raportata la autoritatile locale).
Stabilirea impozitului pe imobile pentru personele juridice

Conform Codului Fiscal actualizat, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare stabilite prin hotarâre a consiliului local in functie de destinatie: rezidentiala sau nerezidentiala.

Destinatie rezidentiala

Cota de 0,08% … 0,2% din valoarea impozabila sau de 5% daca proprietarul nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta. Conditia de actualizare nu se aplica in cazul falimentului. Valoarea impozabila la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul poate fi:

 • Ultima valoare impozabila inregistrata la organul fiscal
 • Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare actualizat la fiecare 5 ani.
 • Valoarea finala din pv de receptie al cladirilor nou construite in ultimul an
 • Valoarea rezultata din actul de dobandire al cladirilor dobandite in ultimul an
Destinatie nerezidentiala (cu activitate economica)

Cota de 0,2% … 1,5% din valoarea impozabila (0,4% pentru activitati agricole) sau de 5% daca proprietarul nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta. Conditia de actualizare nu se aplica in cazul falimentului.
Valoarea impozabila la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul poate fi:

 • Ultima valoare impozabila inregistrata la organul fiscal
 • Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare actualizat la fiecare 5 ani.
 • Valoarea finala din pv de receptie al cladirilor nou construite in ultimul an
 • Valoarea rezultata din actul de dobandire al cladirilor dobandite in ultimul an
Destinatie mixta

Insumarea impozitelor calculate ca mai sus, pe suprafetele cu destinatiile respective

Pret evaluare Anevar

Evaluari imobiliare

Evaluari si reevaluari pentru toate tipurile de proprietati imobiliare pentru:

Persoane fizice / juridice
 • evaluari pentru stabilirea valorii impozabile pentru cladiri nerezidentiale sau cladiri unde se desfasoara activitati economice (in vigoare din ianuarie 2016) ;
 • evaluari pentru stabilirea valorii de piata sau investitie ;
 • evaluari si studii de piata complexe pentru stabilirea rentabilitatii viitorului proiect;
 • alte scopuri.
Societati comerciale
 • evaluari pentru impozitare, raportari financiare ;
 • evaluari pentru fuziuni / achizitii / insolvenţă / lichidari ;
 • evaluari pentru majorarea capitalului social şi/sau pentru retragerea acţionarilor;
 • evaluari pentru piaţa de capital.
 • evaluari de piata pentru investitii, achizitii, etc.
Institutii de stat
 • reevaluarea mijloacelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice conform ordinului 3471/2008

Evaluare intreprinderi

Evaluarea companiei este un proces complex de evaluare efectuat de o echipa de specialisti cu competente din diverse domenii (economic, contabilitate, juridic, construcţii, etc). Evaluarea companiei este coordonata de un expert evaluator cu experienta, membru autorizat ANEVAR, evaluator de întreprinderi

Scopul evaluarii
 • evaluari pentru stabilirea valorii de piata
 • evaluari pentru insolventa si/sau reorganizare
 • vanzare sau cumparare de actiuni
 • fuziuni – achizitii – divizări de companii
 • preluarea unor participatii, acţiuni pentru retrageri asociaţi
 • asocierea cu parti ale companiei
 • orice alte scopuri
Tipuri de companii
 • societati comerciale si pe actiuni din toate domeniile de activitate
 • institutii de stat, companii private
Ce se evalueaza?
 • Activele corporale includ active curente si activele imobilizate ca proprietati imobiliare, echipamente sau bunuri mobile corporale.
 • Activele necorporale includ abilitatea manageriala, know-how de marketing, vocatia la credit, forta calificata de munca, fondul comercial si proprietatea asupra diferitelor drepturi legale si instrumente (de ex, brevete de inventie, drepturi de autor, francize si contracte, etc).

Evaluari de bunuri/mijloace fixe

Evaluarea de bunuri este coordonata de un expert evaluator, membru autorizat ANEVAR, avand specializarea evaluator de bunuri mobile (EBM). Bunurile pot fi evaluate la valoarea de piata/justa, la valoarea de recuperare sau la valoarea de lichidare.

Bunuri corporale
 • autoturisme
 • masini
 • utilaje
 • echipamente de birou
 • stocuri
 • obiecte de inventar
Bunuri necorporale
 • licente
 • marci
 • branduri
 • fondul comercial
 • o creanta sau un brevet de inventie
Scopul evaluarii
 • vanzarea
 • asocierea
 • garantie la ANAF
 • lichidarea
Cine solicita evaluare?
 • actionariat
 • investitori
 • creditori
 • institutii ale statului, etc.
Etape in evaluare
 • inspectia, identificare bunurilor, culegerea informatiilor necesare evaluarii;
 • aprecierea fezabiltiatii transferului de proprietate, respectiv dreptul de proprietate
 • aplicarea metodologiei de evaluare se poate face prin utilizarea tehnicilor incluse in cele trei abordari de evaluare (abordarea prin comparatia vanzarilor, abordarea prin cost si abordarea prin venit).

Evaluari si Reevaluari pentru institutii publice

Activele din sectorul public trebuiesc reevaluate o data la 3 ani si includ cea mai larga paleta de active imobiliare, active specializate, active de patrimoniu si active protejate, active de infrastructura, cladiri publice, instalatii pentru furnizarea serviciilor de utilitati publice si active recreationale, etc

Evaluari pentru insolventa

Raportul de evaluare se va utiliza de catre proprietarul activelor, in vederea vanzarii in procedura de insolventa, faliment, precum si pentru fundamentarea unui eventual plan de reorganizare.

 

Principii
 • principiul maximizarii valorii activului
 • principiul tratamentului echitabil al creditorilor
 • principiul privilegiului creditorului garantat asupra bunului primit in garantia creantei sale.
Utilizare raport
 • trebuie depus si la dosarul de faliment de catre lichidator
 • trebuie supus aprobarii comitetului creditorilor
 • impreuna cu acest proces verbal trebuie inaintat instantei de faliment pentru ca judecatorul sa ia act ca a fost aprobat/ sau nu de comitet si sa dispuna masurile care se impun – respectiv ca lichidatorul sa intreprinda toate masurile pentru vanzarea bunurilor debitoarei.

Reevaluari cladiri

Reevaluarea cladirilor pentru impozitare trebuie actualizata printr-un raport de evaluare o data la 3 ani pentru persoane juridice si 5 ani pentru persoane fizice.

Conform Codului Fiscal valabil din 2016, in cazul persoanelor juridice si fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare stabilite prin hotarâre a consiliului local in functie de destinatie: rezidentiala sau nerezidentiala.

Cota impozit cladiri neevaluate
 • 5 % pentru persoanele juridice pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţa; (fata de o cota cuprinsa intre 0,2% … 1,3% cu raport de evaluare)
 • 2 % pentru persoanele fizice pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani anteriori anului fiscal de referinţa ; (fata de o cota cuprinsa intre 0,2% … 1,3% cu raport de evaluare)

Pasii urmati in evaluare

Raportul evaluari imobiliare explica procesele analitice care au fost parcurse in cursul evaluarii si prezinta informatiile semnificative care au fost folosite in analiza. Tipul, dimensiunea si continutul unui raport de evaluare variaza in functie de tipul proprietatii , cerintele legale si de natura si complexitatea procesului de evaluare imobiliara.

Documentarea
 • identificarea proprietatii imobiliare;
 • identificarea drepturilor de proprietate asupra obiectivului evaluarii;
 • stabilirea scopului evaluarii imobiliare si tipul de valoare ce trebuie determinata;
 • vizitarea fizica a proprietatii de evaluat , efectuarea de fotografii atat la interior cat si la exterior , solicitarea de copii ale documentelor proprietatii (titlul de proprietate actul de vanzare-cumparare, donatie, succesiune, etc. plan cadastral, autorizatie de construire)
Analiza datelor si informatiilor
 • colectarea si analiza datelor si informatiilor relevante ; aceste date si informatii trebuie sa contina elementele necesare pentru aplicarea metodelor de evaluare(metoda costurilor, analiza celei mai bune utilizari, metoda comparatiei directe, etc.)
 • se stabileste conformitatea cu standardele, ipotezele specifice, conditiile limitative si sursele de informare
Elaborarea raportului de evaluare imobiliara

Procesul de evaluare a proprietatii imobiliare se finalizeaza prin intocmirea unui raport de evaluare. Acesta este un document scris in care sunt cuprinse instructiunile pentru procesul de evaluare , baza de evaluare – tipul de valoare, scopul evaluarii si rezultatele analizei care a condus la opinia privind valoarea.

TESTIMONIALS

Parerile clientilor

Raportul de evaluare a fost foarte util pentru partaj. Dupa inspectia casei a durat doar 2 zile pana a fost finalizat raportul de evaluare. Multumesc.

Dorin A.

Botosani

Pentru a plati un impozit mai mic la primarie am fost nevoit sa apelez la acest site pentru a gasi un evaluator. Am fost foarte multumit de calitatea raportului de evaluare. As fi platit un impozit foarte mare daca nu aveam raport de evaluare.

Vasile I.

Timisoara

Am gasit o echipa serioasa pe acest site. Raportul de evaluare pentru impozitare m-a ajutat foarte mult pentru ca am platit un impozit mai mic pentru spatiul comercial.

Maria F.

Iasi